Fåglar på Åland

Åland är ett fantastisk plats för en fågelskådare, ögruppens geografiska läge mitt på Östersjön är en naturlig samlingsplats för många fågelarter. Fåglar som normalt sätt bara existerar på skilda regioner trivs ypperligt tillsammans i den åländska skärgårdsmiljön. På vårkanten dyker sjöfåglarna upp, ett säkert vårtecken är deras häckningsrop.

Sjöfåglar
Ålands karga kustlandskap med många vikar och sund är en ypperlig plats för sjöfåglar att trivas på, här mellanlandar också många flyttfåglar. På fågelstationen Lågskär strax söder om Mariehamn observeras årligen över 200 fågelarter. Stora stammar av knölsvan befinner sig runt ögruppen och över 500 häckande par har dokumenterats. Havsörnen, som också är Ålands nationaldjur, var utrotningshotad på 1960-talet. Idag har havsörnen dock en stark ställning, chansen att spana in denna mäktiga rovfågel i det vilda anses som relativt god. Andra vanliga sjöfåglar som kan påträffas på Åland är gråhäger, vigg, fiskjusen, ejder, trana, småkrake och storkrake.

Fåglar i skogen
Även i skogen kan en hel del fågelarter skådas. Vanliga skogsfåglar är kråka, nötskrika, talgoxe, korp, näktergal och orre. Rovfåglar som trivs i skogsmiljö är duvhök och ormvråk. I lövskogen hittar vi trastfåglar och olika sångare.

Fågeltornet på Herröskatan, Lemland
I naturreservaten Herrö beläget vid Ålands sydspets går fågeltornet Herröskatan att besöka. Området är befäst med kulturmarksprägel av löväng, lund, hed och torräng. Tornet kan besökas alla tider på året, bäst tid är flyttningsperioderna april-juni och augusti-september. Under flyttning kan merparten av regionens arter skådas. Tornet har två plattformar en från fem meters höjd och den andra från tio meters höjd.

Fågeltornet vid Jomala, Torpfjärden
Torpfjärden i sydvästra Jomala är en grund havsvik med vassbevuxna stränder som bådar för ett rikt fågelliv. Fåglar som trivs här är många arter av rovfåglar, vadare, änder och skäggmes. Bästa tid för fågelskådning är flyttningsperioderna april-juni och augusti-september. Tornet är nio meter högt och består av två nivåer, dock är endast den högsta avsatsen tillgänglig för observation.