Djur på Åland

Åland har mer skog än vad man kan tro, cirka 60 procent av Åland består av skog. Vanligast är blandskogen som består av barrträd som tall, gran och idegran, och lövträd som till exempel ask, ek, björk, al, rönn och alm. Ålands natur med blandningen av skog och skärgård bidrar till ett artrikt djurliv.

Djur i skogen
Skogens största djur är älgen, det uppskattas att det finns omkring 700 älgar på Åland. Älgen har en mankhöjd på 170-210 centimeter och en älgtjur kan väga upp till 600 kilo. Pälsen är grå under hela året med något ljusare ben. På 1960-talet planterades rådjur in på Åland, och idag finns det cirka 10 000 – 15 000 rådjur på ön, Varje år nedläggs ungefär 5 000 rådjur i jakt på Åland. Rådjuret är ett av de minsta hjortdjuren med en mankhöjd på 65-75 centimeter och väger cirka 15-35 kilo. Rådjuret är rödbrunt på sommaren och gulgrå på sommaren. Andra djur i skogen är rödräv, skogsmård, skogshare, ekorre, igelkott, olika små gnagare och mårdhund. I skogen finns även gott om fåglar som kråka, talgoxe, korp, morrkulla och nötskrika.

Djur i skärgården
I den åländska skärgården finns gråsälar. Sälen som tidigare var utrotningshotad har återhämtat sig och nu finns cirka 6000 sälar i vattnen kring Åland. Gråsälshanarna kan bli upp till 300 centimeter och väga ungefär 300 kilo. Honorna är mindre, cirka 250 cm och upp till 200 kilo. Sälens päls är grå med mörkare fläckar, färgen varierar, men hanarna är mörkare än honorna. Det bedrivs viss säljakt på Åland, men det krävs an särskild licens beviljad av Finlands viltcentral. I skärgården finns andra fåglar än i skogen, här syns måsfåglar, knölsvanar och havsörnar. Åland är även mellanlandning för många flyttfåglar.