Åland

Ögruppen Åland ligger mellan Sverige och Finland. Åland är ett självstyrt landskap som tillhör Finland, ålänningarna har dock svenska som modersmål. För att bevara det svenska arvet skyddas invånarnas svenska kultur och språk av internationella garantier. Åland räknas som demilitariserat, vilket i praktiken innebär att militär aktivitet är förbjuden på ön i fredstider. Invånarantalet på Åland uppgår till 28 502 personer fördelade på 16 kommuner. Av dem bor cirka 11 000 i Ålands enda stad Mariehamn, cirka 15 000 på landsbygden samt cirka 2 000 ute i skärgården. Den åländska ögruppen består av fler än 6700 öar och skär. Tack vare sin oförstörda skärgård räknas Åland som en av norra Europas främsta toppdestinationer.

Ålands självständighet
Ålands självstyre ger ålänningarna rätt att stifta sina egna lagar och bestämmelser. Ålands motsvarighet till Sveriges riksdag kallas lagting. Lagtinget tillsätter i sin tur dess regering, landskapsregeringen. Ålands självstyrelselag kan förvisso ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning. För att det ska gå igenom krävs dock Ålands lagtings samtycke. Åland är precis som Finland med i EU och har Euro som den lokala valutan. Många butiker och restauranger accepterar dock svenska kronor som betalning. Som bekant för oss svenskar har Åland en privilegierad status inom EU där skattebefriad försäljning är tillåten på resor till och från ön. Åland har även en egen flagga, egna registreringsskyltar samt ett eget polisväsende.

Näringsliv
Som ett litet samhälle med öppen ekonomi är Åland beroende av utbyte av varor och tjänster med framförallt närliggande regioner. Åland är därför mån om att upprätthålla ett gott handelsklimat med både Sverige och Finland. Åland har en lång och fin tradition av entreprenörskap, för närvarande finns cirka 2350 verksamma företag på ön. Av dessa är över 90 procent mikrobolag med mindre än 10 anställda. Till Ålands främsta näringsgrenar hör sjöfart, handel, bankverksamhet och jordbruk. Färjetrafiken är en av de viktigaste näringsgrenarna för den åländska ekonomin, då den på ett effektivt sätt bidrar till ökad handel och turism på ön. Sjösektorn står för en fjärdedel av Ålands totala bruttoregionalprodukt (BRP) och erbjuder fler arbetsplatser än vad den egna befolkningen kan fylla. Därför har fartygen också många anställda från både Sverige och Finland. Det råder god sysselsättning på Åland med låg arbetslöshet och ett välmående företagsklimat. Öns geografiska läge med närheten till Stockholm och Helsingfors är en av förklaringarna.

Spelbolaget Paf
Spelbolaget Paf grundades på Åland redan 1966 då frivilliga organisationer på ön gick samman för att samla in pengar för välgörande ändmål. Vinster doneras i första hand för goda ändamål i den åländska regionen, men dess effekter är även synliga längre ut i världen. Hos Paf finns kasinospel som t.ex. blackjack, poker, lotterier, bingo eller spel på odds tillgängligt online. Om du befinner dig på Åland kan du också besöka Pafs trevliga Casino i Mariehamn. Spelbolaget är licensierat och kontrollerat av den Åländska staten, därför kan du vara helt trygg när du spelar här. Paf är idag en stor internationell koncern med över 300 anställda med samma värderingar nu som för 50 år sedan. Företaget är ett lysande exempel på den åländska entreprenörsandan.